Skyddsklasser

Inbrottstjuven väljer alltid lättaste vägen. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder har färre skador.

Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven. Vilken skyddsklass som krävs för din lokal ser du i ditt försäkringsbrev.

Se till att företagets inbrottsskydd är tillräckligt och överensstämmer med våra säkerhetsföreskrifter.​​​​​​​​

På ett par minuter kontrollerar du med hjälp av våra checklistor för olika skyddsklasser företagets inbrottsskydd. Checklistorna för skydd mot inbrott visar bl.a. hur fönster, dörrar och lås ska vara utformade enligt våra säkerhetsföreskrifter.

Typer av skyddsklasser

Det finns tre skyddsklasser, 1, 2, 3,  dessa är anpassade till hur stor inbrottsrisken beräknas vara för din typ av företag.

Skyddsklass 1, liten inbrottsrisk

  • Ytterdörr ska vara låst med en godkänd låsenhet i klass 3. Ett godkänt lås har inte något invändigt vred (undantag kan i vissa fall göras för nödutgångar). Vid låsning ska nyckeln vridas ett helt varv.
  • Utåtgående dörr ska ha bakkantssäkring.
  • Öppningsbara fönster ska vara stängda och reglade.

Ta reda på vilken som gäller för ditt företag? Ring våra skadeförebyggare.

Information om alla våra skyddsklasser hittar du här.

Inbrottstjuvar uppskattar arbetsro! Med ett inbrottslarm kan du förhindra eller begränsa skadan om en tjuv tar sig in.

Ett inbrottslarms främsta uppgift är att förebygga, men även att ge larm för att begränsa skadans omfattning. För vissa branscher har vi normalt krav på att lokalen ska vara skyddad med inbrottslarm anslutet till larmcentral.

Även om du inte har krav på inbrottslarm rekommenderar vi att du låter en certifierad larmfirma installera ett godkänt inbrottslarm. Det är bevisat att risken för inbrott minimeras.