Inbrott genom glasruta

Inbrott & rån

Inbrotten och risken för rån och snatterier är stor framförallt i dagligvaruhandeln, konfektionsindustrin och inom elektronikbranschen.

Svinnet är inte bara ett ekonomiskt problem utan det förorsakar också handeln stora bekymmer i form av osäkerhet, övervakning och ingripanden.

  • Undvik höga kassabelopp i kassan.
  • Förvara kontanter i värdeskåp med daglig transport till bank.
  • Teckna avtal med värdetransportföretag och bevakningsföretag.
  • Säkerhetsutbilda personalen så att de är mer vaksamma på kundernas beteende.
  • Installera godkända lås och vid behov galler vid fönster och dörrar
  • Gå regelbundna säkerhetsronder i dina lokaler.
  • Var uppmärksam på vilka som finns i butiken vid stängningsdags.
  • Kontrollera kvarlämnade föremål.
  • Kontrollera brandskyddet i butiken.