Tangentbord och skärm

Datasäkerhet

Lagring och backup

Tänk på att varje dag göra en säkerhetskopia av den datainformation som ändrats. Då säkerställer du att värdefull information i företaget inte går förlorad om en skada skulle inträffa. Säkerhetskopian ska förvaras på ett sådant sätt att original och kopia inte kan skadas samtidigt.

Programvara

Var rädd om dina originalprogram och licenser. Originalexemplar eller licensbevis ska förvaras på sådant sätt att de inte kan skadas samtidigt som de installerade programmen. Tänk på att originalexemplaren av programvara är värdehandlingar och att de därför ska hanteras som sådana.

Datorer

Alla datorer är bärbara och också stöldbegärliga inventarier i företaget. Vidta därför nödvändiga skadeförebyggande åtgärder för att minska stöldrisken.