Lysrör

Blinkande lysrör är en brandfara – byt genast ut dem!

Ett blinkande eller glödande lysrör ska genast bytas ut eftersom det finns risk för överhettning.

Om temperaturen stiger kraftigt, kan omgivande material eller damm som samlats på armaturen fatta eld. Överhettning kan också leda till brand genom att detaljer i armaturen smälter och droppar ner på något brännbart material.

  • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör och glimtändare.
  • Installera bryt-/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök.

Se till att lysrörsarmaturerna är placerade över gångarna i lokalen