Branddörr

Var tredje branddörr står öppen! Stängs alla öppna branddörrar i ditt företag automatiskt vid ett brandtillbud?

En stängd branddörr är mycket effektiv när det gäller att begränsa en brand. Om den hålls öppen ska den vara försedd med anordning som stänger dörren automatiskt vid rökutveckling. Branddörrar är märkta med en metallskylt som anger brandklass, d.v.s. hur lång tid dörren motstår brand.

Allt för ofta kilas branddörrarna upp och när olyckan är framme glömmer man i brådskan att stänga dem. Branddörrar som måste hållas öppna under arbetstid ska därför vara försedda med upphängningsmagneter kopplade till brandvarnare.

Har du hål i väggen?

- Är alla genomföringar i dina lokaler tätade så att de motsvarar väggens brandmotståndsklass?

Många storbränder är en följd av dålig brandisolering i väggenomföringar. Genom helt otätade eller bristfälligt tätade genomföringar i en vägg kan en brand sprida sig från en del av byggnaden till en annan.

För att förhindra att en brand sprider sig till hela byggnaden kan denna delas in i olika sektioner. Genomföringar av t.ex. kablar, rör och transportband mellan de olika delarna ska vara tätade med typgodkända brandtätningsmetoder så att de motsvarar väggens brandmotståndsklass.

Kravet gäller även för dig som hyr din lokal. När du beställer el- och rörarbeten är det viktigt att tätning av genomföringar ingår i arbetet.

Står branddörrarna öppna sprider sig elden snabbt vidare.
Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.

Vad är en godkänd branddörr?

Det finns ett system med godkännande av material som ska användas i byggnadsverk. En godkänd produkt uppfyller de krav som anges i lagar och föreskrifter.

Branddörrar är utförda i olika brandklasser, t.ex. EI60, där siffran anger antalet minuter som dörren motstår en brand. Dörren ska vara typgodkänd.