Anlagd brand - så här kan du minimera risken

Visste du att det inträffar ungefär 30 anlagda butiksbränder varje dag i Sverige? Här kan du läsa några råd och tips som kan förhindra att någon kommer åt att anlägga en brand.

  • se över skalskyddet (lås och larm)
  • kontrollera brandskyddet
  • rensa bort brännbart material inom och i anslutning till butiken, särskilt på lastkajer och utmed fasader

Var uppmärksam på:

  • vilka som finns i butiken vid stängningsdags
  • ett avvikande beteende
  • kvarlämnade föremål
  • vid behov - förstärk bevakning av butiken

Ser du något misstänkt, ring polisen. Hittar du ett misstänkt föremål, larma räddningstjänst och polis och spärra av runt föremålet.