Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkar ut för.

Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.