Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstatagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten.

För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättningsskyldighet enligt gällande rätt.