Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstatagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten.

För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättningsskyldighet enligt gällande rätt.