Fastighetsfasad

Fastighetsförsäkring

Om ditt företag äger en fastighet kan vi erbjuda en försäkring för fastigheten.

Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning som ger skydd vid egendomsskador men också vid hyresförlust. En ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig som fastighetsägare ingår också.

I basskyddet för fastighetsförsäkringen ingår ett omfattande skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd

Egendom

  • Brand
  • Naturskada
  • Inbrott
  • Vatten 
  • Allrisk

 

Villkor och produktinformation